وبلاگ شرکت سنگ مصنوعی صدر استون

صدر استون اولین شرکت تولید کننده سنگ‌های آنتیک و مصنوعی در ایران

گارانتی سنگهای مصنوعی صدر استون

'گارانتی محصولات صدر استون

گارانتی

کلیه محصولات تولیدی شرکت صدراستون در صورتی که ساختمان منطبق با اصول مهندسی ساخته شده باشد و

سنگها نیز طبق راهنمای نصب تولید کننده نصب تولید کننده نص شده باشند دارای ضمانت کیفیت 10 ساله بیمه ایران

 در برابر ایرادات احتمالی سنگها به هنگام تولید میباشد.پوشش بیمه شامل خسارت وارده به سنگها در اثر حرکت

 دیوارها، نشست ساختمان ، مجاورت سنگها با مواد شیمیایی ، رنگ ویا تغییر رنگ بر اثر مجاورت با مواد عفونی و

 همچنین اکسیداسیون نمیشود. گارانتی فقط شامل تعمیر ویا تعویض قطعات ایراددار میباشد و هزینه های کارگری

مربوط به جمع آوری و اجراء و چسب را شامل نمیشود و تنها به خریدارانی تعلق میگیرد که در دفتر صدراستون ویا

یکی از نمایندگی های شرکت، محصولات را تهیه نموده باشد.

0